Ivo logga

Upplysningstjänsten för tillsynsfrågor

Här kan du ställa en fråga eller lämna synpunkter till IVO. De uppgifter du lämnar kommer till IVO:s upplysningstjänst för tillsynsfrågor.

Vill du göra en formell anmälan till IVO, t.ex. angående en specifik händelse eller verksamhet, hänvisar vi till våra våra e-tjänster för anmälan om klagomål på socialtjänst respektive klagomål på hälso- och sjukvård . Det finns särskilda regler som gäller för anmälningar om fel i vården. Innan du anmäler brister i din eller någon närståendes vård ber vi dig därför att läsa här.

Upplysningstjänsten kan ge råd och vägledning på en generell nivå. Vi kan däremot inte ta ställning i ett konkret ärende, t.ex. genom att lösa tvister eller säga hur verksamheten ska agera i ett specifikt fall.

Vill du lämna synpunkter anonymt till upplysningstjänsten kan du ange e-postadressen anonym@ivo.se som avsändare. Upplysningstjänsten kommer inte att kunna återkoppla till dig om du är anonym.

Har du frågor eller behöver stöd för att fylla i formuläret eller e-tjänsten kan du ringa oss på tel. 010-788 50 00.

Det är frivilligt att fylla i personuppgifter i webbformuläret. Om du vill ha återkoppling på dina synpunkter eller svar på en fråga behöver vi en e-postadress att svara till. IVO använder de personuppgifter som du lämnar till oss i vårt tillsynsarbete. Om de behövs i ett tillsynsärende kan uppgifterna lämnas över till våra regionala tillsynsavdelningar. Vår behandling av personuppgifterna är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifter i formuläret blir del av en allmän handling när du skickar in dem till IVO. Enligt offentlighetsprincipen innebär det att allmänheten och media kan begära ut uppgifterna. IVO prövar alltid om uppgifter i en allmän handling skyddas av sekretess innan de lämnas ut.

Du kan läsa mer om IVO:s behandling av personuppgifter här:https://www.ivo.se/personuppgifter-och-dataskydd.