Fråga om tillstånd

IVO ger vägledning på en generell nivå. IVO kan inte ge råd och vägledning i ett konkret ärende, t.ex. lösa tvister eller hur verksamheten ska agera i ett specifikt fall.

Har du frågor eller behöver stöd för att fylla i formuläret kan du kontakta Upplysningstjänsten på Avdelningen för tillståndsprövning på tel. 010-788 50 00.

Lämnar du ett tips och vill vara anonym skriver du in e-postadressen anonym@ivo.se

Det är frivilligt att fylla i personuppgifter i webbformuläret. IVO använder de personuppgifter som du lämnar till oss i vårt tillsynsarbete. Observera att du inte behöver lämna dina kontaktuppgifter till oss för att IVO ska kunna ta emot och bedöma ditt tips. Om de behövs i ett tillsynsärende kan uppgifterna lämnas över till våra regionala tillsynsavdelningar. Vår behandling av personuppgifterna är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifter i formuläret blir del av en allmän handling när du skickar in dem till IVO. Enligt offentlighetsprincipen innebär det att allmänheten och media kan begära ut uppgifterna. IVO prövar alltid om uppgifter i en allmän handling skyddas av sekretess innan de lämnas ut.

Du kan läsa mer om IVO:s behandling av personuppgifter här:https://www.ivo.se/personuppgifter-och-dataskydd.