Ivo logga

Lämna tips till IVO

Här kan du lämna synpunkter och tips till IVO. Alla tips och all information sammanställs och blir en värdefull del av underlaget vid planering av vad IVO ska granska. Tips som inkommer via detta formulär kommer IVO inte ha möjlighet att lämna återkoppling på.
IVO vill uppmärksamma vård- och omsorgspersonal på att avvikelsehantering fortsatt ska ske på vanligt sätt och genom de vanliga kanalerna.

Vill du göra en formell anmälan till IVO, t.ex. angående en specifik händelse eller verksamhet, hänvisar vi till våra våra e-tjänster för anmälan om klagomål på socialtjänst respektive klagomål på hälso- och sjukvård. Det finns särskilda regler som gäller för anmälningar om fel i vården. Innan du anmäler brister i din eller någon närståendes vård ber vi dig därför att läsa här.

Det är frivilligt att fylla i personuppgifter i webbformuläret. IVO använder de personuppgifter som du lämnar till oss i vårt tillsynsarbete. Observera att du inte behöver lämna dina kontaktuppgifter till oss för att IVO ska kunna ta emot och bedöma ditt tips. Om de behövs i ett tillsynsärende kan uppgifterna lämnas över till våra regionala tillsynsavdelningar. Vår behandling av personuppgifterna är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifter i formuläret blir del av en allmän handling när du skickar in dem till IVO. Enligt offentlighetsprincipen innebär det att allmänheten och media kan begära ut uppgifterna. IVO prövar alltid om uppgifter i en allmän handling skyddas av sekretess innan de lämnas ut.

Du kan läsa mer om IVO:s behandling av personuppgifter här:https://www.ivo.se/personuppgifter-och-dataskydd.